Universal HRC

услуги

Набиране на персонал

Набирането на потенциални кандидатури за откритите позиции се осъществява чрез Базата данни на нашата агенция, Рекламна кампания в медиите, Специализирано търсене на висококвалифицирани мениджъри и на специалисти с тясно профилна квалификация.
Универсал квалификационна и консултантска агенция разполага с постоянно обогатяваща се и актуална база данни, която дава възможност за оперативност и прецизност при избора на сътрудници.

Поемане и администриране на персонал

Ако вашата компания е нова на българският пазар и е все още в процес на регистриране или вие имате поставени ограничения относно броя на наетия персонал, УНИВЕРСАЛ квалификационна и консултантска агенция ви предлага услугата „поемане на персонал“, чрез която ние ще поемем посочени от вас служители, като се задължаваме да ги водим на нашата ведомост за заплати, както и да се грижим за всички административни и счетоводни въпроси. В тези случаи УНИВЕРСАЛ има статута на официален работодател.

Тренингови програми за обучение и развитие

Предлаганите тренингови програми са гъвкави и дават възможност за адаптиране към вашите конкретни нужди с цел усъвършенстване на професионално значимите качества и умения и повишаване на личностната самореализация и професионална ефективност. Обученията са интерактивни и се осъществяват в групи, в които чрез редица симулативни методики, социално - ролеви игри, психологически техники, моделиране на ситуации и разрешаване на конкретни казуси от практиката, всеки от участниците има възможност да апробира различни поведенчески модели и да формулира продуктивни жизнени и работни стратегии.

Професионален и психологически подбор на персонал

Осъществява се съобразно предварително зададени критерии: • •Изследване и оценяване на професионално значимите знания, умения и способности; •Психологическо изследване и оценка на професионално значими личностни качества, поведенчески характеристики и мотивация на кандидатите •Изготвяне на оценъчни профили и представяне на селектираните кандидатури на възложителя; •Организиране и координиране на заключителните интервюта.

Оценка на човешките ресурси

Процес на изследване на основните аспекти на управление на персонала, прилагани в организацията. Чрез осъществяването на такъв одит ще се идентифицират силните и слабите страни на функциите по управление на човешките ресурси във фирмата, както и ще се дефинират областите на развитие и растеж.

за нас

УНИВЕРСАЛ квалификационна и консултантска агенция е консултант в сферата на човешките ресурси.

Ние предлагаме пълен пакет услуги, включващ консултинг, сервиз и обучение в областта на планиране, развитие, подбор, управление и обучение на персонала.

Нашата мисия е посредством предлаганите от нас услуги да ви бъдем полезни при създаването, структурирането, управлението и развитието на най-подходящия за вашата фирма екип.  

Екипът на УНИВЕРСАЛ е съставен от високо квалифицирани специалисти с интегративен опит в областта на управлението и обучението на персонала, които с професионализма си съдействат за намиране на точните и перспективни решения там, където това е необходимо.

За периода от създаването на фирмата през 1995 година до сега УНИВЕРСАЛ квалификационна и консултантска агенция се утвърди като партньор на големи мултинационални компании и проспериращи български фирми в области като банки и застраховане, финансово – счетоводни услуги, информационни технологии и телекомуникации, електроника, хранително – вкусова промишленост, химическа промишленост, търговията, реклама, международни транспортни и куриерски услуги и други.

за контакт с нас

София, ул. „Оборище“ № 80, ет. 1

02 944 20 86; 0887 89 26 19

universal@universal-hrc.com

Universal HRC 2020 © All Rights Reserved. Unstoppable Web Design by VESDIGITAL.EU